La Comissió Tàpies s’encarrega d’acreditar obres d’art atribuïdes a Antoni Tàpies i expedir-ne els certificats d’autenticitat corresponents. Aquests certificats són els únics amb validesa oficial.

 

 

Per obtenir el certificat d’autenticitat d’una obra d’art d’Antoni Tàpies, les obres s’han de sotmetre a la normativa pautada per la Comissió Tàpies que podeu consultar en el formulari adjunt.
Per a més informació, podeu contactar la Comissió Tàpies:

Margarita Burbano
C/o. Comissió Tàpies
E-mail: comissiotapies@gmail.com
Fax: +34 93 2374348