Precipitados

Julia Montilla
Del 21/09/99 al 13/11/99


1 montilla_e_precipitados_01
Vistes de la instal·lació


2 montilla_inspiracion2_01
Inspiración 2, 1999
Plàstic, tela i cinturons de seguretat
300 x 320 x 65 cm

3 montilla_e_precipitados_02

4 montilla_anticaverna_01
Anticaverna, 1999
Polistirè, fusta, làtex i esmalt
73 x 85 x 90 cm

5 montilla_instantanea5_01
Instantánea 5, 1999
Estructura de filferro, guix i esmalt
15 x 34 x 28 cm

6 montilla_poso1_01
Poso 1, 1999
C-print
Edició de 4
125 x 125 cm

7 montilla_poso2_01
Poso 2, 1999
C-print
Edició de 4
125 x 125 cm

1999.09.21 1999-2000, Exposicions Passades Comments Off on Precipitados