El preu dels colors

Martí Anson
From 14/11/09 to 08/01/10


anson_painting_01
Painting houses, 2009
Color pencil on paper
100 x 70 cm


anson_pintores_01
Pintores profesionales, 2009
Color pencil on paper
100 x 70 cm

anson_pintorgeneral_01
Pintor general, 2009
Color pencil on paper
100 x 70 cm

anson_smallbusiness_01
Small Business, 2009
Color pencil on paper
100 x 70 cm

anson_volspintar_01
Vol pintar?
Mart’ Anson, 2009
Color pencil on paper
100 x 70 cm

2009.11.14 2009-2010, Past Exhibitions Comments Off on El preu dels colors